ESTIMATOR Piotr Kowal

Projekty sanitarne w Warszawie - gazy medyczne, kotłownie - ESTIMATOR

Projekty sanitarne Warszawa

Usługa nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach możliwa jest do zrealizowania w firmie ESTIMATOR. Podczas wykonywania nałożonych obowiązków inspektor może wydać kierownikowi budowy polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Dotyczą one na przykład: usunięcia nieprawidłowości, wykonywania prób lub ekspertyz, dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń, czy naprawy źle wykonanych robót. Każda kontrola obejmuje jakość wykonywanych robót i użytych materiałów, jak i rozliczenia budowy. Pracownik ESTIMATOR kompletuje dokumenty niezbędne do odbioru budynku oraz uzyskania odbioru inwestycji. Ma on niezbędne uprawnienia do doradzania inwestorowi.

ESTIMATOR Piotr Kowal
Sowińskiego 25 / 100
01-105 Warszawa
mazowieckie
Tel.: 669380016
REGON: 380273290

Godziny otwarcia:
Pon. - Pią. 8:00-16:00